Kosova Gazi Ali Bey Hamamı Restore Edildi

TİKA’nın öncülüğünde, A-Proje firması tarafından mimari restorasyon projeleri yapılan ve grubumuzca statik analizlerin gerçekleştirilen Gazi Ali Bey Hamamı restorasyonları tamamlandı.

Gazi Ali Bey Hamamı Kosova’nın Vushtri (Vucetırn) kent merkezinde, Pazar Meydanı’nda bulunmaktadır. Hamamın 1981 yılına kadar işlevini yerine getirdiği belirtilmektedir. Hamamın vakfiyesi ve üzerinde kitabesi yoktur. Bu nedenle, yapının kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Bânisi olduğu düşünülen Gazi Ali Bey’in yaşadığı dönem, benzer plan, malzeme-teknik ve kent içindeki konumu nedeniyle yapı, 15. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olmalıdır. Yapı, bu nedenle, kentin en eski Osmanlı mimari eserlerinden biri olarak kabul edilir. 1661 yılında Vushtri’dan geçen Evliya Çelebi, hamamın varlığından söz ettiğine göre, bu tarihten daha önce inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Restorasyon Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen yapısal analiz raporu kapsamında söz konusu yapının zemin, malzeme ve yapısal elemanlar açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Gazi Ali Bey hamamında kullanılan malzeme ve taşıyıcı sisteme ilişkin bozulmalar, deformasyonlar, bitkilenmeler ve müdahaleler gibi sorunlar tespit edilmiş ve hazırlanan rölöve çizimlerinde gösterilmiştir. Rapor kapsamında yapı Sonlu Elemanlar Yöntemiyle modellenerek zati yük analizi ile deprem analizleri gerçekleştirilmiştir. Yine rapor kapsamında restorasyon aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar dikkatle belirtilmiş ve restorasyon projesine işlenmiştir.