Afganistan Kabil Dr. Rıfkı Bey Hastanesi ve Müştemilatı Hakkında Statik Rapor

2013 yılında çalışma grubumuz tarafından statik analizleri gerçekleştirilerek restorasyon kararlarına eklenmiştir.