Tarihi Murat Köprüsü (Muş) Restorasyonu

Muş – Varto yolu üzerinde Muş şehir merkezine 10 km uzaklıkta olan Murat Köprüsü Selçuklular zamanından kaldığı sanılmaktadır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1817 tarihli mermerden kitabesinin onarımlarla ilgili olduğu düşünülmektedir. 190 m uzunluğunda, 5 m genişliğinde olan yapının yüksekliği 16 – 18 m civarında değişmektedir. Farklı açıklık ve yüksekliklerde toplam 12 adet sivri tipli kemer açıklığı bulunmaktadır. En son 2002-2009 tarihleri arasında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından onarımı yapılmıştır.
Yapının her iki sahil yanaşmasında ince yonu taşlar kullanılmışken, ırmak geçişinde özellikle taşıyıcı tempan duvar ve kemerlerde kesme taş kullanıldığı görülmektedir. Yapının üst kısmını örten döşeme 20 cm kalınlı-ğında kesme taştan oluşturulmuştur.
Tipik Selçuklu Dönemi köprülerinden olan Murat Köprüsü 12 adet farklı açıklık ve yüksekliklerde kemerler-den oluşmaktadır. Kemerler de tempan duvarlar gibi kesme taştan oluşmuştur. Kemerlerin arasında yer alan köprü ayaklarında menba tarafında farklı geometrik ölçülerde selyaranlar mevcuttur. Mansap tarafında ise yine farklı ölçülerde topuk kısımları oluşturulmuştur. Köprünün içi moloz dolgu tabakasından teşkil edil-diği düşünülmektedir. Bu kısmın statik yönden köprünün taşıyıcılığına herhangi bir katkısı olduğu düşünül-memektedir. Yine köprünün üst yapısının üzerinde kenarlarda yüksekliği yaklaşık 50 cm civarında kesme taştan imal edilmiş korkuluklar yer almaktadır.